YouTube   Twitter   FACEBOOK
 
 
   
 
?????? ??? ??????
 
 
 
 
 
הנהלת ומבנה האיגוד
 
 
 

ההנהלה היא הגוף המנהל והמבצע של האיגוד, כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש לגוף אחר באיגוד, מסורים להנהלה. יו"ר ההנהלה וחבריה נבחרים ע"י האסיפה הכללית, כשממלאי התפקידים בהנהלה ייבחרו ע"י ההנהלה וכל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה, תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה. ההנהלה נעזרת בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים, שיוקמו לצרכים אלו.

חברי הנהלה ובעלי תפקידים באיגוד הכדוריד

בעלי תפקידים

יועץ משפטי: עו"ד רועי רוזן. מנכ"ל: אריק דויטש. סמנכ"ל: שי סימון. דובר: אלון סגל. מזכירות: אורית נחמו, אורית אלוני

בחזרה למבנה האיגוד

 
 
 
הודעות האיגוד
נבחרת ישראל
ספונסרים ונותני חסות
תארים
VIDEO נבחרות והשתלמויות
חוקה טפסים ותקנון
קישורים
צור קשר
כניסה לשופטים
הנהלת ומבנה האיגוד
פרויקט 2024
הדרכה-השתלמויות מאמנים
וידיאו/סטטיסטיקה ליגת ווינר 2017-2018
וידיאו וסטטיסטיקה ליגת ווינר עונת 2018-19


 
 
ספונסרים